Hướng dẫn

Cách hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh

Đối với những người mới học hay chưa từng học tiếng Anh mà đã phải ra nước ngoài sinh sống thì một trong những rủi ro dễ gặp phải nhất là bị lạc đường. Hôm nay tienganhnewlight sẽ giới thiệu một số từ vựng quan trọng và đoạn hội thoại để giúp bạn hỏi đường, đặc biệt hơn là giúp bạn tự tìm được đường khi ở các nước nói tiếng Anh !

Hội thoại mẫu về cách hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh 

Hội thoại 1

Bạn: Do you know where is the central bus station?

Anh có biết trạm xe buýt trung tâm ở đâu không?

A: Yes. Turn right at the next traffic light. It’s near the post office.

Có chứ. Anh đi đến cột đèn giao thông tiếp theo thì rẽ phải. Trạm xe buýt ở gần bưu điện đấy

Hội thoại 2

Bạn: How can I get to the train station?

Làm thế nào để tôi có thể đi đến ga tàu hỏa?

A: Take this road until you see the shopping center. The train station is across from the park.

Anh đi theo đường này cho đến khi nhìn thấy khu mua sắm. Ga tàu nằm ở bên kia đường của công viên.

Hội thoại 3

Bạn: Where is the Supermarket?

Xin hỏi siêu thị nằm ở đâu?

A: It is in the mall.

Nó nằm trong khu mua sắm.

Bạn: How far is it from here?

Nó ở cách đây bao xa?

A: About 5 minutes drive. At the next junction make a U-turn on the one-way street. The mall will be on your left.

Khoảng 5 phút lái xe. Ở chỗ đường giao nhau tiếp theo anh quay đầu lại vào làn đường một chiều. Khu mua sắm sẽ nằm ở bên trái.

Hội thoại 4

Bạn: Is this the direction to the beach?

Xin hỏi đây có phải đường ra bãi biển không?

A: You are going in the wrong direction. Turn around. Go back that way you came and turn left at the lights.

Các bạn đang đi sai hướng rồi. Quay xe và đi lại con đường mà các bạn vừa đi, đến cột đèn giao thông thì rẽ trái.

Hội thoại 5

Bạn: Is there a pharmacy nearby?

Xin hỏi có hiệu thuốc nào gần đây không?

A: Yes, it is just up the walkway, after the stop sign on your right.

Có, nó nằm ngay trên tuyến phố đi bộ, sau biển báo dừng, ở bên tay phải.

Bạn: Is there a Church nearby?

Xin hỏi có nhà thờ nào ở gần đây không?

A: Yes, drive straight, through the roundabout. You will see a Church along the boulevard. You can park in the adjacent parking lot.

Có, anh lái xe đi thẳng. đi qua đường vòng. Bạn sẽ thấy nhà thờ nằm dọc trên đại lộ. Anh có thể đỗ xe ở bãi đỗ ngay cạnh đó.

Hội thoại 6

Bạn: Where is the museum?

Viện bảo tàng nằm ở đâu?

A: Next to the church on the boardwalk.

Nó ở cạnh nhà thờ trên đường dọc theo bãi biển.

Hội thoại 7

Bạn: How can I get to the airport from here?

Từ đây làm thế nào để tôi có thể ra đến sân bay?

A: To get there, take the freeway north. Turn off at the 3rd exit. You will see signs from there.

Từ đây anh đi theo đường cao tốc phía Bắc, dừng lại ở ngã rẽ số 3. Anh sẽ thấy biển chỉ dẫn từ đó.

Hội thoại 8

Bạn: What is the fastest way to get to the hospital?

Đường nhanh nhất đến bệnh viện là đường nào?

A: Drive south on highway. Leave the highway at the 2nd exit. From there, follow the signs at every traffic light.

Đi về phía Nam trên đường quốc lộ. Rẽ khỏi đường quốc lộ ở ngã rẽ thứ 2. Từ đây, đi theo các biển chỉ dẫn ở mỗi cột đèn giao thông.

Một số câu chỉ dẫn đơn giản trong Tiếng Anh

Lời chỉ dẫn Ý nghĩa
Go straight on Elm Street. Đi thẳng đường Elm.
Go along Elm Street. Đi thẳng đường Elm.
Go down Elm Street. Đi xuống đường Elm.
Follow Elm Street for 200 metres. Đi thẳng đường Elm 200 mét.
Follow Elm Street until you get to the church. Đi theo đường Elm cho đến khi bạn nhìn thấy nhà thờ.
Turn left into Oxford Street. Rẽ trái vào đường Oxford.
Turn right into Oxford Street. Rẽ phải vào đường Oxford.
Take the first turning on the right. Rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên.
Go past the pet shop. Đi qua cửa hàng bán thú nuôi.
Go along the river. Đi dọc bờ sông.
Go over the bridge. Đi qua cầu.
Go through the park. Băng qua công viên.
Go towards the church. Đi theo hướng đến nhà thờ.
Go up the hill. Đi lên dốc.
Go down the hill. Đi xuống dốc.
Cross Oxford Street. Băng qua đường Oxford.
The bookshop is opposite the church. Hiệu sách ở đối diện nhà thờ.
The bookshop is between the church and the pet shop. Hiệu sách nằm giữa nhà thờ và cửa hàng bán thú nuôi.
The bookshop is on/at the corner. Hiệu sách nằm ở góc phố.
The bookshop is in front of the church. Hiệu sách nằm trước nhà thờ.
The bookshop is behind the church. Hiệu sách nằm sau nhà thờ.
The bookshop is next to the church. Hiệu sách nằm sát cạnh nhà thờ.
The bookshop is beside the church. Hiệu sách nằm cạnh nhà thờ.
The bookshop is near the church. Hiệu sách nằm gần nhà thờ.